I 2018 startet Bane NOR arbeidet for å finne en billigere og bedre løsning enn korridor øst. Det nye og anbefalte...

les mer