Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet og Oslo kommune hadde 12. juni dialogmøte med transport- og kommunikasjonskomiteen om NTP og InterCity. -For å...

les mer