InterCity knytter Norge sammen

Fører til www.ostsam.no

InterCity knytter Norge sammen

Sveip for å se strekningene

Dovrebanen

Ringeriksbanen

Vestfoldbanen

Østfoldbanen

Oslo

Dette er tiden for å satse på jernbanen

Dette er tiden for å satse på jernbanen

Følgende kronikk ble publisert i Aftenposten 24 september I et større intervju i Aftenposten 17. september sier Knut Arild Hareide at InterCity-prosjektet må krympes. Fylkene på Østlandet er rykende uenige og krever fortgang i planlegging og utbygging Knut...

les mer
Skal Norge nå sine klimamål må det satses på jernbane

Skal Norge nå sine klimamål må det satses på jernbane

Nasjonal Transportplan (NTP) er avgjørende for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge. Østlandssamarbeidet mener derfor at målet om halvering av utslippene, samt lokale mål om trafikkreduksjon/ nullvekst i byområdene må vektlegges...

les mer