InterCity knytter Norge sammen

Fører til www.ostsam.no

InterCity knytter Norge sammen

Sveip for å se strekningene

Dovrebanen

Ringeriksbanen

Vestfoldbanen

Østfoldbanen

Oslo

Brutte løfter og puslete ambisjoner

Brutte løfter og puslete ambisjoner

Pressemelding fra Østlandssamarbeidet vedr. Regjeringens omtale av InterCity i nasjonal transportplan 2022-33. Nasjonal transportplan med reduserte ambisjoner for InterCity Østlandssamarbeidet reagerer sterkt på at Regjeringen i sitt forslag til ny...

les mer