InterCity knytter Norge sammen

Fører til www.ostsam.no

InterCity knytter Norge sammen

Sveip for å se strekningene

Dovrebanen

Ringeriksbanen

Vestfoldbanen

Østfoldbanen

Oslo

ØS i møter med regjeringen og Stortinget om InterCity

ØS i møter med regjeringen og Stortinget om InterCity

I møte med politisk ledelse i samferdselsdepartementet la Østlandssamarbeidet frem felles innspill til prioriteringer i NTP 2022-2033, med InterCity som fremste felles prosjekt. Fylkeskommunene har også hatt dialogmøter med partifraksjoner i Transport- og...

les mer
Velkommen til ny samleside for InterCity

Velkommen til ny samleside for InterCity

InterCity er Norges viktigste samferdselsprosjekt og Østlandssamarbeidets fremste felles prioritet. På denne siden får du nyheter, informasjon og argumentene for InterCity. Fylkeskommunene på Østlandet står sammen om InterCity som det viktigste felles...

les mer